Stories of Kye Verhaaltjes van Kye 凱兒的故事 凯儿的故事

Het verhaal

The story

凱兒的故事

凯儿的故事

Kent u die goede oude kijkdoos nog? Jeugdsentiment, zult u denken, maar het kijkdooseffect is nu terug in de vorm van een unieke app voor de iPad. Via het scherm van uw iPad kijkt u in de 3D-fantasiewereld van de kat Kye, waarin hij allerlei avonturen beleeft. De scènes worden voor uw ogen opgebouwd en het kijkdooseffect zorgt ervoor dat leuke elementen door beweging van de iPad tevoorschijn komen. De scènes zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor het oor; de verhaaltjes worden namelijk voorgelezen in maar liefst 7 verschillende talen. De app neemt automatisch de taal aan die u op uw iPad heeft ingesteld en zit uw taal er niet tussen, dan krijgt u het verhaal automatisch in het Engels. Het is ook mogelijk de verhaaltjes zelf te lezen in het 2D-gedeelte van de app.

Do you still remember those good old 3D model building kits? You might think that’s just reminiscing, but the effect of those old kits is now back in the form of a unique app for the iPad. Through the screen of your iPad you can look upon the 3D fantasy world of the cat called Kye; a world in which he experiences all sorts of adventures. The scenes are built up before your very eyes and the 3D model effect ensures that fun elements come to life by moving your iPad. The scenes themselves are not just pleasing to look at, but also to listen to since the stories are read aloud in no less than 7 different languages. The app automatically selects the language installed on your iPad. If your language is not available, then the story will automatically be told in English. It is also possible to read the stories yourself in the 2D section of the app.

1. Kye and the Kitty Boots: When Kye falls ill with the flu, Princess Butterfly must convince her father, King Grumpy, to buy kitty boots for him so he can get better.
2. Kye and Mrs. Cottoncandy: All Kye wants is to be lazy and dream of eating sugar flower cakes, but when Mrs. Cottoncandy shatters his dream, he embarks on an adventure to help her in the kitchen and discovers that hard works pays off after all.
3. Kye and the Balloon: When Princess Butterfly secretly grasps a biscuit, the balloon string slips through her fingers. Kye risks his life to get the balloon back to his dear friend.

你还记得那些美好的3D建模工具包?你可能会认为这只是回忆,但那些老工具包的效果现在是倒在为iPad一个独特的应用程序的形式。通过你的iPad的屏幕上,你可以看到一只名字叫凯儿的猫的3D奇幻世界,在这个世界中,牠经历了种种的奇遇。该场景是建立在你的眼前和3D模型效果,确保通过移动你的iPad来生动娱乐元素。场景本身不只是外型美观,而且要能听,因为故事可以用八种不同的语言大声朗读。该应用程序会自动选择安装在你的iPad上的语言。如果你的语言不可用,那么故事将自动使用英语朗读。你也可以在该应用程序的二维界面自己读故事。

你還記得那些美好的3D建模工具包?你可能會認為這只是回憶,但那些老工具包的效果現在是倒在為iPad一個獨特的應用程序的形式。通過你的iPad的屏幕上,你可以看到一隻名字叫凱兒的貓的3D奇幻世界,在這個世界中,牠經歷了種種的奇遇。該場景是建立在你的眼前和3D模型效果,確保通過移動你的iPad來生動娛樂元素。場景本身不只是外型美觀,而且要能聽,因為故事可以用八種不同的語言大聲朗讀。該應用程序會自動選擇安裝在你的iPad上的語言。如果你的語言不可用,那麼故事將自動使用英語朗讀。你也可以在該應用程序的二維界面自己讀故事。

Onze wens

Our vision

我们的梦想

我們的夢想

Het zou geweldig zijn als alle kinderen over de hele wereld zouden kunnen genieten van “Verhaaltjes van Kye”. Maar niet alle kinderen hebben een iPad. Er zijn zelfs heel veel kinderen die niet eens een schoolboek hebben! We zouden het daarom heel mooi vinden als we in de toekomst een deel van de opbrengst van de app zouden kunnen gebruiken om schoolboeken te kopen voor kinderen die leven in arme delen van de wereld. Helpt u daarom mee de verhaaltjes te verspreiden? Op deze manier werken we samen aan een betere toekomst voor minder bedeelde kinderen.

It would be great if all the children in the world could enjoy the “stories of Kye”. However not all children possess an iPad. There are plenty of children who do not even have a single school book! This is why, in the future, we would like to donate part of the proceeds from the app to purchase school books for children living in the poor countries of the world. So please help in spreading the stories of Kye. In this way we can work together in contributing to a better future for less fortunate children.

如果世界上所有的孩子们可以享受“凯儿的故事” 这将是一件伟大的事,。然而,并非所有儿童都拥有一台iPad。有很多孩子谁甚至没有一本教科书呢!这就是为什么,在未来,我们想从应用程序的部分募集资金捐助购买课本给生活在世界上的贫困国家的儿童。所以,请帮助我们在传播凯儿的故事。通过这种方式,我们可以在促进一个更美好的未来帮助那些不幸的孩子。

如果世界上所有的孩子們可以享受“凱兒的故事” 這將是一件偉大的事,。然而,並非所有兒童都擁有一台iPad。有很多孩子誰甚至沒有一本教科書呢!這就是為什麼,在未來,我們想從應用程序的部分募集資金捐助購買課本給生活在世界上的貧困國家的兒童。所以,請幫助我們在傳播凱兒的故事。通過這種方式,我們可以在促進一個更美好的未來幫助那些不幸的孩子。

De verhaaltjes zijn geschreven en geïllustreerd door Andra de Bondt

The stories are written and illustrated by Andra de Bondt

故事写和说明 : Andra de Bondt

故事寫和說明 : Andra de Bondt

Speciale dank

Special thanks to

特别感谢

特別感謝

Vertalers / Redacteurs

Translators / Editors

翻译/编辑

翻譯/編

Amalia Perez ● Christa Galesloot ● Erica Tseng ● Jacqueline Morris ● James Huang ● Mara Scheppers ● Marije Kok ● Martina Mazzola ● Miriam Bunnik ● Nadine Gruschwitz ● Veronique Lhuissier

Voorlezers

Storytellers

讲故事的人

讲故事的人

Carlota Gago ● Katrin Friedrichs ● Linda Kooren ● Marie-Sophie Zwart ● Mylene d’Anjou ● Ning Xiao ● Sara Carosi

En als laatste

Last but not least

Robin de Bondt, mijn ziele maatje. Dankzij je steun en aanmoediging is mijn wens in vervulling gegaan.

Robin de Bondt, my soul mate. Thanks to your support and encouragement my wish came true.

Privacy Policy and Terms of Use

Copyright © 2015, Stories of Kye. All rights reserved.

This Privacy Policy was last updated: April 18, 2015. This Privacy Policy is effective as of: April 18, 2015 Thank you for visiting Stories of Kye's ("Stories of Kye") internet web site located at the URL: http://storiesofkye.com/ ("Site"). This Privacy Policy details certain policies implemented throughout our company governing Stories of Kye's use of personally identifiable information and aggregate information and data about users of our Site and our Stories of Kye for iPad products ("Products").

Privacy Policy Updates
Due to the Internet's rapidly evolving nature, Stories of Kye may need to update this Privacy Policy from time to time. If so, Stories of Kye will post its updated Privacy Policy on our Site located at http://storiesofkye.com/#privacy and post notice of the change on the Site. Stories of Kye encourages you to review this Privacy Policy regularly for any changes. Your continued use of the Site and/or Product will be subject to the terms of the then-current Privacy Policy.

Information and Data Collection
Through the Site: You can generally visit our Site without revealing any personally identifiable information about yourself. However, in certain sections of this Site, we may invite you to contact us with questions or comments or to request information from us, and due to the nature of these activities, we may collect personally identifiable information such as your email address and any other personally identifiable information that you may provide to us when you contact us. In addition, we may track the total number of visitors to our Site, the number of visitors to each page of our Site, browser type, IP addresses and External Web Sites (defined below) linked to, and we may analyze this data for trends and statistics in the aggregate, but such information will be maintained, used and disclosed in aggregate form only and it will not contain personally identifiable information. Through the Product: Stories of Kye transparently and anonymously tracks and collects information about your use of the Product, including the type of operating system on which you use the Product, the version of the Product you are using, the types of activity for which you use the Product, the number of times you use the Product, the duration of use of the Product, the specific stories read using the Product, the types of buttons that you tap when using the Product and the types of technical problems that you may incur during use of the Product. The information extracted from this data is maintained, used and disclosed in aggregate form only and will not contain any personally identifiable information.

Information and Data Use
Stories of Kye uses Parse Analytics to aggregate information and collect data from usage of the Site and the Product to deliver Product updates to users, track Product usage, analyze trends, administer and improve the Site's and/or Product's content, design and features and gather broad demographic information for aggregate use. We may use your personally identifiable information to contact you to deliver certain information that you have requested.

Disclosure
We will not sell or transfer any personally identifiable information that we may collect to any company or organization, except that we may transfer any personally identifiable information to a successor entity upon a merger, consolidation or other corporate reorganization in which Stories of Kye participates. However, we will disclose any personally identifiable information that we may collect: (i) when we reasonably believe we are required to do so by law, regulation or other government authority or when we deem it appropriate or necessary to provide such information to law enforcement authorities, (ii) to enforce the Stories of Kye term of use that govern use of the Site and/or the Product, (iii) to protect and defend the rights or property of Stories of Kye, or (iv) to protect the safety of our employees, agents, or users of our Site and our Product.

Links to Third Party Sites
The Site and the Products may provide links to other Web sites or resources over which Stories of Kye does not have control ("External Web Sites"), including, without limitation, itunes.apple.com. The links in the Products are behind a parent gate, which can only be reached by parents. Such links do not constitute an endorsement by Stories of Kye of those External Web Sites. You acknowledge that Stories of Kye is providing these links to you only as a convenience, and further agree that Stories of Kye is not responsible for the content of such External Web Sites. Your use of External Web Sites is subject to the terms of use and privacy policies located on the linked to External Web Sites and any other terms and conditions that govern the use of the products and/or services provided on or through such External Web Sites.

Children's Privacy
Stories of Kye recognizes the privacy interests of children and we encourage parents and guardians to take an active role in their children's online activities and interests. We offer full disclosure on all our current and future apps, with the promise that we will never do anything to intentionally deceive or harm the relationship of trust we assume between our users, their parents and us. Our Products do not contain any ads, do not contain any in-app purchases and do not contain any social media integration. We do not knowingly collect or solicit personal information from anyone under the age of 18 or knowingly allow such persons to provide us with their personal information without parent or guardian consent. If you are under 18, do not send any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, or e-mail address, unless you have your parent's or guardian's permission. In the event we learn that we collected personal information from anyone under the age of 18, and do not have a parent or guardian's consent, we will delete that information as quickly as possible. If you believe that we might have any information from or about anyone under the age of 18, please contact us at info@storiesofkye.com.

Security
We may employ procedural and technological security measures that are reasonably designed to help protect against loss, unauthorized access, disclosure, alteration or destruction of information and data, such as password protection and secure socket layer.

If you have any questions regarding this Privacy Policy please contact us via email at: info@storiesofkye.com